Electronics Components

ST2100GXH24A Toshiba IEGT

1.220,00

Electronics Components

FZ1800R12KL4C Infineon IGBT Module

1.192,66

Electronics Components

FZ1200R33KF1 Infineon IGBT Module

1.140,48

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.