1.066,81

Electronics Components

6330M-C3 SKF Radial VL0241

1.033,50
1.024,89
1.010,00
982,08
980,77
948,77

Electronics Components

CM800HB-50H Mitsubishi IGBT Module

944,66

Electronics Components

CM800DZ-34H Mitsubishi IGBT Module

943,03

Electronics Components

FF1200R12KE3 Infineon IGBT Module

939,39
938,40

Electronics Components

FF600R12KE3 Infineon IGBT Module

891,37
876,09
875,00

Electronics Components

FS450R17KE4 Infineon IGBT Module

872,85

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.