1.226,40

Electronics Components

ST2100GXH24A Toshiba IEGT

1.220,00
1.194,50

Electronics Components

FZ1800R12KL4C Infineon IGBT Module

1.192,66
1.188,48
1.179,67

Electronics Components

FZ1200R25KF4 Eupec IGBT Module

1.140,48

Electronics Components

FZ1200R33KF1 Infineon IGBT Module

1.140,48
1.134,72
1.066,81
1.052,40

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.