Electronics Components

FZ1800R12KF4-S1 Infineon IGBT Module

1.834,80

Electronics Components

FZ1800R12KF4 Infineon IGBT Module

1.684,80

Electronics Components

FZ1800R16KF4 Infineon IGBT Module

1.684,80

Electronics Components

FZ2400R12KL4C Infineon IGBT Module

1.612,80

Electronics Components

FF400R33KF2C Infineon IGBT Module

1.502,40
1.459,17
1.291,20

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.