25.076,77
3.225,00
1.540,88
1.521,25
1.340,22
1.052,40

Industrial Equipment

A860-0392-V161 Fanuc Sensor

964,30
725,25
725,25
697,50
621,25
535,21

Industrial Equipment

A860-0370-T201 Fanuc Encoder

420,21
416,25

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.