MC33153DG ON Semiconductor Integrated Circuit

1,65

Motor/Motion/Ignition Controllers & Drivers 1A Source/2A Sink

MC33153DG ON Semiconductor Integrated Circuit_DataSheet.pdf

1000 in stock

SKU: MC33153DG Category: Tag:

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.