1.134,72
980,77
797,07
794,19
792,80
761,80
561,12
554,88

Electronics Components

SKIM250GD128D Semikron IGBT Module

522,81

Electronics Components

SKIM455GD12T4D1 Semikron IGBT Module

519,60

Electronics Components

SEMIX304GD126D Semikron IGBT Module

512,64

Electronics Components

SKIM450GD126D Semikron IGBT Module

500,02

Electronics Components

SKIM450GD126DL Semikron IGBT Module

500,02

Electronics Components

SKIM500GD128DM Semikron IGBT Module

497,10
476,40
467,58
453,60

Electronics Components

SKiM400GD128D Semikron IGBT Module

453,20
405,12

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.