UC2825BDW Texas Instruments Integrated Circuit

6,80

Switching Controllers High Speed PWM Controller

UC2825BDW Texas Instruments Integrated Circuit_DataSheet.pdf

10 in stock

SKU: UC2825BDW Category: Tag:

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.