LM393DR Texas Instruments Integrated Cirucuit

0,14

1000 in stock

SKU: LM393DR Category: Tag:

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.