GL5528 LDR

0,32

Light Sensitive Resistor

GL55 Series Photoresistor_DataSheet.pdf

1000 in stock

SKU: GL5528 Category:

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.