Electronics Components

SI2305CDS-T1-GE3 Vishay Mosfet

Solar Inverter Repair Service

GT5.0-SP Solon Solar Inverter (REPAIR SERVICE)

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.