Electronics Components

551-1307F Dialight Led

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Electronics Components

IRFZ34NPBF Infineon Mosfet

0,70

Electronics Components

BSS139 H6327 Infineon Mosfet

0,70
0,70
0,70
0,69
0,68
0,67

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.