3,10
3,04
3,03
3,00
2,98
2,91
2,90
2,87
2,80
2,77
2,73
2,62
2,57

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.