3,81
3,60

Electronics Components

AUIRF2907ZS-7P Infineon Mosfet

3,50
3,50

Electronics Components

210-951 Rs Pro Red Led

3,48
3,44
3,40
3,40
3,27

Electronics Components

CNY65EXI Vishay Optocoupler

3,20
3,17
3,12
3,11

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.